Dyżur aresztowy 24h/dobę: (32) 441 70 55

Adwokat Matylda Baj

Adwokat zarządzający.

Specjalistka w zakresie postępowań sądowych i pozasądowych w szczególności w sprawach karno skarbowych i karnych (ze szczególnym uwzględnieniem spraw karno gospodarczych), m.in. w zakresie karuzel podatkowych.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jak również studiował prawo na Uniwersytecie Lapońskim w Rovaniemi, Finlandii.

Odbyła aplikację adwokacką jako członek Izby Adwokackiej w Katowicach, a po pomyślnym zdaniu egzaminu adwokackiego uzyskała wpis na listę adwokatów uprawniający do wykonywania zawodu (wpis nr 1483). Posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim. Klientom doradza od 2012 roku.

W codziennej praktyce reprezentuje Klientów indywidualnych i korporacyjnych w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, Sądem Najwyższym w Warszawie, jak również przed organami administracji rządowej i samorządowej, urzędami celnymi, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.